Nederlands English
Klooster - Events, Art & Design

HISTORIE KERK EN KAPEL AAN ZEE


Algemeen

In 1647 werd de Kapel aan Zee in gebruik genomen door de Nederlands Hervormde Kerk gemeenschap in Noordwijk. Sinds die tijd heeft de ruimte zowel aan de binnenzijde als aan de buitenkant zijn historisch karakter behouden. Omdat de Kapel, met een maximum aantal van zo'n 200 zitplaatsen, aan het begin van de 20ste eeuw te klein werd voor de geloofsgemeenschap, is aan de achterzijde een grotere kerk aangebouwd: de Kerk aan Zee. Deze kerk, waar ongeveer het dubbele aantal mensen de diensten kon bijwonen, kwam onder meer door het samengaan van de Hervormde en Gereformeerde geloofsgemeenschap in de 'Protestantse Kerk Nederland' vaak leeg te staan. Vandaar dat het kerkbestuur, voordat zij een een definitief besluit neemt omtrent de toekomst van de verschillende protestantse kerkengebouwen in Noordwijk, besloot de Kerk aan Zee te verhuren aan Klooster | events, art & design.

Kapel aan zee

In de Hoofdstraat stond vroeger de Zeekapel. De kapel werd gebouwd rond 1320 midden in De Buurt, tegenover de tegenwoordige Nederlands Hervormde Kerk. Tijdens het ongewenste bezoek van de Spaanse troepen in 1573 werd die kapel verwoest. Op 17 juni 1593 gaven ambachtsheer jonkheer Johan van der Does, baljuw jonkheer Jacob van der Moelen en de schout en de gezworenen van Noordwijk, de kerkmeesters van Noordwijk toestemming om de materialen van de vervallen kapel te verkopen. In 1647 werden de laatste resten van de ruïne opgeruimd om plaats te maken voor twee huizen en een schuur met afgesloten erf en werd de huidige NH Kapel gebouwd. Boven de ingang werd in een zandsteenblok het wapen van ambachtsheer Wigbold van der Does (Wigbold I) aangebracht, vermoedelijk ter nagedachtenis aan de eerste steenlegging. In 1850 werd de toren van de kerk, die door een zware storm beschadigd was, hersteld. De balustrade werd toen weggelaten. In 1905 werd de toren in zijn renaissancestijl in ere hersteld. Het gemeentebestuur liet in 1921 door de firma B. Eijsbouts te Asten een nieuw uurwerk in de toren plaatsen. Op 16 augustus 1968 werd het toen gerestaureerde gedeelte van kapel door burgemeester Bonnike officieel geopend.

Kerk aan Zee 

Begin twintigste eeuw bleek de Kapel aan Zee, ondanks de uitbreiding met een zijvleugel, te klein om de groeiende geloofsgemeenschap onderdak te kunnen bieden. Mede door de verandering van Noordwijk aan Zee van een vissersdorp tot badplaats, nam de bevolking toe en kreeg men behoefte aan een grotere kerk. Aanvankelijk waren er plannen om de Kapel daarbij te slopen, maar men besloot uiteindelijk toch tot de bouw van een kerk achter en verbonden met de Kapel. De bestaande uitbouw liet men tijdens de bouw nog even staan, men bouwde er omheen en gebruikte de uitbouw als steiger. Op 8 augustus 1928 werd de kerk in gebruik genomen. Naar verluidt zouden duizend kerkgangers aan deze viering hebben deelgenomen.

Klooster | events, art & design

Eind 2008 kregen Miran en Onno van 't Klooster toestemming van het Protestantse kerkbestuur van Noordwijk om de Kerk aan Zee in te richten voor hun onderneming Klooster | events, art & design. Vier of vijf dagen per week worden  Kapel én Kerk aan Zee nu gebruikt als woonwinkel, designstudio en kunstgalerie. Op andere dagen vinden er speciale exposities plaats, culturele evenementen, presentaties, recepties, diners, bruiloften, vergaderingen, seminars en congressen. Een multifunctioneel gebruik dus van het voormalig kerkgebouw, dat door z'n stijl (Amsterdamse School met grote glas in lood raampartijen), z'n ligging dicht bij zee, en de sober chique design inrichting van Klooster in korte tijd een goede naam heeft verworven.